เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059400
หมายเลขทรัพยากรi00139617
บาร์โค้ดDVD-AC0057
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม3