เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059425
หมายเลขทรัพยากรi00139642
บาร์โค้ดDVD-AC0054
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม4