เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052073
หมายเลขทรัพยากรi00179924
บาร์โค้ดCRUC006925
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25610917
จำนวนครั้งที่ยืม0