เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00032173
หมายเลขทรัพยากรi00179853
บาร์โค้ดCRUC006915
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า9 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0