เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00032240
หมายเลขทรัพยากรi00178612
บาร์โค้ดCRUC006328
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า6 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0