เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00032240
หมายเลขทรัพยากรi00178489
บาร์โค้ดCRUC006313
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25610524
จำนวนครั้งที่ยืม0