เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00064325
หมายเลขทรัพยากรi00177740
บาร์โค้ดCRUC005937
เล่ม2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้นหนังสือทั่วไป, ศูนย์ชัยนาท
วันที่นำเข้า25610329
จำนวนครั้งที่ยืม0