เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00078656
หมายเลขทรัพยากรi00177580
บาร์โค้ดCRUC005820
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25610326
จำนวนครั้งที่ยืม1