เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00032180
หมายเลขทรัพยากรi00177427
บาร์โค้ดCRUC005757
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25610320
จำนวนครั้งที่ยืม0