เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00032173
หมายเลขทรัพยากรi00177407
บาร์โค้ดCRUC005743
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25610319
จำนวนครั้งที่ยืม0