เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074480
หมายเลขทรัพยากรi00174808
บาร์โค้ดCRUC004825
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25601030
จำนวนครั้งที่ยืม0