เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074480
หมายเลขทรัพยากรi00174807
บาร์โค้ดCRUC004824
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25601030
จำนวนครั้งที่ยืม0