เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00063334
หมายเลขทรัพยากรi00174737
บาร์โค้ดCRUC004771
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25601027
จำนวนครั้งที่ยืม0