เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077140
หมายเลขทรัพยากรi00173039
บาร์โค้ดCRUC004650
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600720
จำนวนครั้งที่ยืม0