เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070040
หมายเลขทรัพยากรi00169640
บาร์โค้ดCRUC004394
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600324
จำนวนครั้งที่ยืม0