เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070040
หมายเลขทรัพยากรi00169639
บาร์โค้ดCRUC004393
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600324
จำนวนครั้งที่ยืม0