เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076715
หมายเลขทรัพยากรi00169621
บาร์โค้ดCRUC004376
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600324
จำนวนครั้งที่ยืม0