เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075134
หมายเลขทรัพยากรi00169306
บาร์โค้ดCRUC004203
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600316
จำนวนครั้งที่ยืม0