เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00072276
หมายเลขทรัพยากรi00169029
บาร์โค้ดCRUC003974
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600313
จำนวนครั้งที่ยืม0