เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00063456
หมายเลขทรัพยากรi00168955
บาร์โค้ดCRUC003952
เล่ม 5
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า3 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0