เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076511
หมายเลขทรัพยากรi00168927
บาร์โค้ดCRUC003931
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า3 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0