เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00032240
หมายเลขทรัพยากรi00168876
บาร์โค้ดCRUC003884
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า3 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0