เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076454
หมายเลขทรัพยากรi00168508
บาร์โค้ดCRUC003770
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600220
จำนวนครั้งที่ยืม0