เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073911
หมายเลขทรัพยากรi00164474
บาร์โค้ดCRUC002376
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า10 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0