เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00071653
หมายเลขทรัพยากรi00159899
บาร์โค้ดCRUC000852
ฉบับ0
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า3 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0