เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062911
หมายเลขทรัพยากรi00144375
บาร์โค้ดCDB208826
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า11 May 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0