เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069831
หมายเลขทรัพยากรi00151972
บาร์โค้ดCD0680
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25580624
จำนวนครั้งที่ยืม0