เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073938
หมายเลขทรัพยากรi00164641
บาร์โค้ดCD0647
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25591013
จำนวนครั้งที่ยืม0