เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073939
หมายเลขทรัพยากรi00164642
บาร์โค้ดCD0644
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25591013
จำนวนครั้งที่ยืม0