เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070816
หมายเลขทรัพยากรi00161906
บาร์โค้ดCD-B36202
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25590616
จำนวนครั้งที่ยืม1