เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068629
หมายเลขทรัพยากรi00159844
บาร์โค้ดCD-B34917
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า3 May 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0