เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073352
หมายเลขทรัพยากรi00170380
บาร์โค้ดCD-B34438
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25600430
จำนวนครั้งที่ยืม0