เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053450
หมายเลขทรัพยากรi00149969
บาร์โค้ดCD-B23739
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25580113
จำนวนครั้งที่ยืม0