เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052716
หมายเลขทรัพยากรi00179248
บาร์โค้ดCD-B23691
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25610814
จำนวนครั้งที่ยืม0