เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00051637
หมายเลขทรัพยากรi00138195
บาร์โค้ดCD-B23299
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม2