เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077094
หมายเลขทรัพยากรi00172696
บาร์โค้ดCD-B218266
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า7 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0