เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057183
หมายเลขทรัพยากรi00135225
บาร์โค้ดCD-B20071
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม0