เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053420
หมายเลขทรัพยากรi00129425
บาร์โค้ดBE37040
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม0