เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076380
หมายเลขทรัพยากรi00170364
บาร์โค้ดBE36792
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25600429
จำนวนครั้งที่ยืม0