เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00071694
หมายเลขทรัพยากรi00160005
บาร์โค้ดBE35890
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25590314
จำนวนครั้งที่ยืม0