เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00071110
หมายเลขทรัพยากรi00157596
บาร์โค้ดBE35509
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25590127
จำนวนครั้งที่ยืม0