เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00071058
หมายเลขทรัพยากรi00157420
บาร์โค้ดBE35405
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า26 Jan 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0