เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00071058
หมายเลขทรัพยากรi00157418
บาร์โค้ดBE35403
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25590126
จำนวนครั้งที่ยืม0