เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00071058
หมายเลขทรัพยากรi00157416
บาร์โค้ดBE35401
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25590126
จำนวนครั้งที่ยืม0