เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070978
หมายเลขทรัพยากรi00156790
บาร์โค้ดBE35078
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25590121
จำนวนครั้งที่ยืม1