เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069141
หมายเลขทรัพยากรi00156351
บาร์โค้ดBE34973
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า1 Dec 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0