เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069138
หมายเลขทรัพยากรi00156357
บาร์โค้ดBE34972
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า1 Dec 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0