เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069124
หมายเลขทรัพยากรi00158894
บาร์โค้ดBE34961
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25590217
จำนวนครั้งที่ยืม0