เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069120
หมายเลขทรัพยากรi00158915
บาร์โค้ดBE34957
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25590218
จำนวนครั้งที่ยืม0