เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069100
หมายเลขทรัพยากรi00156384
บาร์โค้ดBE34938
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25590114
จำนวนครั้งที่ยืม0